ضریب اشغال هتل ها در نوروز به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرد

جمشید حمزه زاده در مصاحبت با خبرگزاری مهر گفته است: آخرین وضعیت ضریب اشغال هتل های ایران بوسیله تفکیک استان ها علامت می دهد که در نوروز امسال با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم. این آمار تا دهم فروردین ماه ۱۵ درصد کاهش را نشان می انصاف که تا ته پانزدهم فروردین این نمونه به ۲۱ درصد رسید. پیش دماغ جامعه هتلداران ایران اضافه ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته بود که متأسفانه با ابراز حوادث اخیر و ساری شدن سیلاب درون فدایی از استان ها این امر محقق نشد. داخل گوهر ۲۱ درصد کاهش با لحاظ ۲۵ در قرن پیش بینی افزایش، مبین کاهش ۴۶ درصدی است.

پیش از این حمزه زاده گفته حیات که امسال بوسیله دلیل سیل، مسافران هتل ها در استانی متشابه خوزستان تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

جامعه هتلداران کشور تقریباً هر سال این آمار را درون همین حدود ده تا ۱۵ درصدی اعلام می کند، حمزه زاده در آذر ماه سال ۹۷ گفته بود که با ده درصد کاهش مشتریان هتل های قلمرو از ابتدای سال تا کنون مواجه بوده ایم. درون سال ۹۶ بی قراری نسبت به سال ۹۵ همین استاندارد کاهش مسافر داشته ایم.

رئیس جامعه هتلداران کشور همچنین در سال ۹۴ از کاهش ۱۵ درصدی ضریب اشغال هتل ها نسبت بوسیله سال ۹۳ اطلاع داده بود.