عیب متخصص پرواز شیراز – تهران را نیمه تمام گذاشت

نیکوکاری استوار درون گفت و گو با ایرنا افزود: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این مشارکت در ساعت ۱۳و ۴۰ دقیقه امروز (بیست و چهارم اردیبهشت) با ۱۴۱مسافر و کادر پرواز فرودگاه شیرازرا به مقصد تهران ترک کرد که خلبان پس از دقایقی پرواز بااطلاع نقص فنی در سواری شماره ۲ این هواپیما می شود.

او ادامه داد: پس از این پیوستگی خلبان هواپیما را بوسیله سمت فرودگاه شیراز هدایت کرده و اقدام به فرود اضطراری می کند.

وی اقرار داشت: در جریان فرود اضطراری این هواپیما به هیچ یک از مسافران آسیبی ملتفت نشد و مسافران قرار است با پروازهای اینده به مقصد تهران اعزام شوند.