پلیس: دوربین ماکتی نداریم همه واقعی اند | بازرسی های دوره ای انجام می شود

سردار محمدحسین حمیدی تو گفت وگو با مهر تو پاسخ به سوالی مبنی پیاده شدن اینکه آیا تمام دوربین های جاده ای واقعی اند یا برخی از آنها ماکت هستند، اشعار کرد: خیر ما در هیچ جاده ای دوربینی نداریم که بخواهد ماکتی (فیک) و دکوری باشد و تمامی دوربین های ما نفس ای و آنلاین است.

وی افزود: دوربین های جاده ای در لحظه، نافرمانی را برای مرکز اجراییات و پلیس راهور ارسال می کنند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا خاطرنشان کرد: تمامی مراکزی که بوسیله این دوربین ها دسترسی دارند و دوربین های جاده ای به آنها متصل هستند به صورت ۲۴ ساعته دوربین ها را رصد می بطی ء.

سردار حمیدی دنباله رحم: تمامی دوربین های جاده ای دارای کد هستند، بازرسی های دوره ای پیاده شدن روی آنها انجام می شود، مقدور است برای نفس ای برق دوربینی پیمانه شود ولی اینگونه نیست که دوربین بخواهد برای مدت زیادی آرام بماند چرا که به محض اینکه خرابی در دوربینی رصد شود، مأموران فوراً برای تعمیر آن دوربین رفتار می کنند. دوربین های جاده ای حتی شانه راه ها را هم می گیرند

وی درون پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رانندگان فکر می کنند، اگر از روی خطوط یا تقدیر شانه راه رانندگی کنند دوربین های جاده ای سرعت بالای آنها را نمی گیرد، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: دوربین های ما با فناوری رادارها داخل حال فعالیت هستند و اینکه فداکار از شانه طرز یا سرنوشت هایی از جاده حرکت می کنند و اندیشه می کنند دوربین تخلف آنها را نمی گیرد اشتباه است، ما تا اینکه می توانیم عکس تمامی این رانندگان متخلف را برای از کار افتادن حرفمان نشان دهیم.