محدودیت های ترافیکی تو مسیرهای منتهی به حرم معصوم اطلاع دادن شد

به گزارش مرکز مدیریت راههای سرزمین همزمان با مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که امسال با تعطیلات جشنواره سعید فطر همزمان شده است محدودیت های ترافیکی جدیدی در فداکار اسلوب ها اعمال می شود.

گیر و انفراد در مسیرهای منتهی به حرم درگاه امام خمینی (ره)

از شایسته کردن ۱۳ تا ساعت ۲۴ روز سه گانه شنبه ۱۴ خرداد در محدوده های رمپ و لوپ جنوب بوسیله شمال پل واوان و پل وهن آباد، گیر روش های دسترسی به آزادراه تهران- قم اعمال می شود.

انسداد طولانی جنوب به شمال آزادراه تهران – قم روی پل حسن آباد و هدایت ترافیک به جانب جاده قدیم تهران- قم، شهر حسن آباد، کهریزک، بهشت زهرا و پارکینگ های تعیین شده، از روزگار ۱۳ تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه تاریخ نویس ۱۴ خرداد اجرا می شود.

مسیر غرب به شرق روی پل فرودگاه بین المللی آستان امام خمینی ( ره ) بوسیله جانب جنوب بوسیله شمال ( تهران ) و هدایت ترافیک به سمت آزادراه تهران- ساوه انجام می شود.

تردد وسایل نقلیه وزین باری شامل کامیون و تریلر از میدان الغدیر شهرستان اسلام روستا به سمت جاده واوان-کمربندی دوم تهران ممنوع و دست خط جایگزین آزادراه تهران- ساوه است.

تردد وسایل نقلیه باری شامل کامیون و تریلر از راسته امام خمینی (ره) شهرستان رباط کریم به سمت پاسبان رویه حسن آباد و پایه قدیم تهران- قم ممنوع و حروف جایگزین آزادراه تهران- ساوه است.

تردد وسایل نقلیه باری شامل کامیون و تریلر از جاده قدیم تهران – قم و به پشت ممنوع و سطر جایگزین آزادراه تهران- ساوه و گرمسار – قم است.

محدودیت تردد موتورسیکلت داخل جاده های منتهی به شمال و جاده تهران-مشهد

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۳ خرداد تا زمانه ۶ روز شنبه تاریخ دان ۱۸ خرداد از جاده های کرج – چالوس ، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و از پشت ممنوع است؛ تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

انفراد تردد در جاده کندوان

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز دوشنبه تاریخ دان ۱۳ خرداد تا ۲ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأمورین پلیس گونه تو محل، تردد انواع وسایل نقلیه از روزگار ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد تا ۲ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴ خرداد از کرج به جانب مرزن آباد بوسیله عارض یک طرفه خواهد بود.

تردد گوناگون وسایل نقلیه از شایسته کردن ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد تا روزگار ۲ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۶ خرداد از مرزن آباد بوسیله سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه داخل محل، تردد انواع افزار نقلیه از زمانه ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۶ خرداد از کرج بوسیله جانب مرزن آباد به رخساره یک طرفه خواهد بود.

در صورتی که مهمانی سعید فطر پنجشنبه ۱۶ خرداد اعلام شود، فردی ها و ممنوعیت های روز چهارشنبه و پنجشنبه اعمال می شود.

تردد گوناگون وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ساعت ۲ صبح روز شنبه تاریخ نویس ۱۸ خرداد از کرج بوسیله سمت مرزن آباد ممنوع است؛ با اطلاع دادن مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

در قیافه اضافه حجم تردد و نبود گنجایش سطح راه به منظور تهی سازی وعده ترافیکی محدودیت های مقطعی از مسیر شمال بوسیله جنوب یا جنوب به شمال داخل جاده های هراز و کرج – چالوس اعمال خواهد شد.

در جاده کندوان تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از مسیر کرج به چالوس و برعکس کماکان ممنوع است.

فردی های ترافیکی جاده هراز

تردد انواع ادوات نقلیه از شایسته کردن ۱۲ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد از رودهن به جانب آمل ممنوع است؛ با اخبار مأموران پلیس وضع در محل، تردد گوناگون وسایل نقلیه از شایسته کردن ۱۴ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ساعت ۲ صبح روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به صورت یک طرفه خواهد.

در صورت تکثیر حجم تردد و نبود گنجایش سطح راه، محدودیت یک طرفه شدن جاده هراز از پلیس راه لاریجان بوسیله جانب رودهن اعمال خواهد شد.

در جاده هراز تردد تریلرها کماکان ممنوع است نیز تردد کامیون ها و کامیونت ها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ روز دوشنبه تاریخ دان ۱۳ خرداد تا شایسته کردن ۱۸ روز شنبه تاریخ دان ۱۸ خرداد از محور هراز ممنوع است.

درون صورت افزایش ظرفیت تردد و نبود جنبه سطح راه به منظور دفع وهله ترافیکی محدودیت های مقطعی از دست خط شمال به جنوب یا جنوب بوسیله شمال درون جاده های هراز و کرج – چالوس اعمال خواهد شد.

محدودیت های ترافیکی جاده فیروزکوه در تعطیلات پیش ِرو

تردد تریلرها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از روزگار ۱۲ تا ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد از حروف جنوب به شمال در جاده فیروزکوه ممنوع است، همچنین از روزگار ۸ الی ۲۴ روز جمعه تاریخ نویس ۱۷ خرداد تردد تریلرها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از مسیر شمال بوسیله جنوب محور سفت شهر – فیروزکوه – تهران ممنوع است.

محدودیت تردد در جاده ابد رشت-قزوین و قزوین-رشت

تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از شایسته کردن ۱۲ الی ۲۴ روز دوشنبه تاریخ دان ۱۳ خرداد و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه هفته جاری در پایه قدیم رشت-قزوین و قزوین-رشت ممنوع است.

محدودیت تردد داخل جاده آستارا-اردبیل و اردبیل-آستارا

تردد تریلرها و کامیون ها جاهل از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از زمانه ۱۲ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد و همچنین از زمانه ۸ الی ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه هفته جاری در محور آستارا-اردبیل و اردبیل-آستارا ممنوع است.

انفراد تردد درون جاده ابد ساوه – همدان و برعکس

تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۶ خرداد تو محور ابد ساوه – همدان و بالعکس ممنوع است.

تردد تریلرها و کامیون ها بوسیله استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه تاریخ دان ۱۷ خرداد داخل محور فوق ممنوع است.

محدودیت تردد در جاده سلفچگان – قم (باند رفت به سمت قم)

تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از روزگار ۱۶ تا ۲۴ روز جمعه تاریخ دان ۱۷ خرداد درون جاده سلفچگان – قم ممنوع است و دست خط جایگزین آزادراه ساوه – تهران است.

انفراد تردد در جاده های مشهد-قوچان-شیروان-بجنورد-آشخانه-جنگل گلستان و از پشت

تردد تریلرها و کامیون ها بوسیله استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه هفته سیال در جاده های مشهد-قوچان-شیروان-بجنورد-آشخانه-جنگل گلستان و بالعکس ممنوع است.

ویژگی تردد در جاده های اهواز – هفتگل- باغملک – ایذه- شهرکرد و به پشت

تردد تریلرها و کامیون ها بوسیله استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از شایسته کردن ۱۲ تا ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه هفته جاری در محورهای اهواز – هفتگل- باغملک – ایذه- شهرکرد و از پشت ممنوع است، مسیر جایگزین محور اهواز- اندیمشک- خرم آباد -اصفهان – شهرکرد است.