۹ میلیون از ۱۱ میلیون موتور سیکلت سرزمین درمانده اند

بوسیله گزارش ایسنا، سردار کمال هادیانفر درنشست خبری خود که در محل شهرک آزمایش  برگزار شد، گفت: این موضوع در مشت اقدام است، البته توجه داشته باشید که این شکایت مربوط به سال ۹۷ است و محتوی موارد امسال نخواهد شد و در حال بررسی است.

وی در مورد وضعیت اجرای طرح ترافیک متاخر در تهران نیز گفت: به طور کلی یکسری موارد مربوط بوسیله شهرهاست که داخل این مورد فرماندار و رییس پلیس راهور هر ده تمهیداتی را عمل می دهد، اما تو مورد موارد کلان تری مانند طرح های سراسری و طرح های مهم مساله در شورای ممتاز ترافیک که ما همچنین در آن قد هستیم تجسس می شود.

وی افزود: درون تک طرح جدید شهرداری تهران نیز با توجه به درک موضوع از شهرداری خواستیم که طرح را مکتوب کند و برای ما بفرستد تا کلیات آن را معاینه کنیم که کلیات آن برای ما ارسال شد.

هادیانفر افزود: این طرح در شورای دهکده تهران و شورای ترافیک به پذیرش روان اما هنوز تائیدیه راهور را ندارد.

هادیانفر با تأکید پیاده شدن اینکه باید تو شرایط فعلی از ادا اقداماتی که منجر بوسیله افزایش خرج های شهروندان می شود، خودداری کرد، گفت: تمامی مایه ها نباید اقدامی را عمل دهند که جهت افزایش هزینه های مردم به خاص درون شرایط فعلی شود.

وی داخل مورد افزایش مشارکت های مدنی و نصیب گیری از ظرفیت همیاران پلیس نیز خیال نشان کرد: ۱۳ میلیون همیار پاسبان داریم که موافق آمارهای ما حدود ۱۸ درصد داخل کاهش سانحه تصادفات نقش دارند. افزودن دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در سال جاری

مهتر پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به شرایط فعلی دوربین های نظارتی و ثبت تخلف در جاده های ملک گفت: ۱۹۳۲ دوربین ثبت تخلف و ۸۲۹ دوربین نظارتی تو جاده های سرزمین داریم که داخل مجموع تعداد آن بوسیله ۲۷۶۲ مورد می رسد. طبق توافقی که با وزارت نحو ایفا شده باید ۲۰۰۰ دوربین داخل سال جاری اجرا شود که مقدمات ابتدایی آن عمل شده و تعداد این دوربین ها افزایش خواهد یافت.

وی داخل خصوص مصرف از بازرسان نامحسوس نماینده همچنین گفت: برابر قاعده این اختیار وجود دارد تا افراد که دارای یک سری وضعیت لازم هستند بتوانند به نشانی ناظر نامحسوس با نماینده انبازی داشته باشند. این افراد می توانند تخلفات را ثبت کرده و نسبت به اعمال ضابطه متخلفان اقدام شود.

رئیس نماینده ناجا با تأکید بر اینکه اتوبوس های ناتوان اجازه تردد در جاده ها را ندارند، گفت: رادیکال اتوبوس های کوفته در جاده ها و مسیرهای فردی تردد می کنند. داخل همین راستا از قضا و قدر می خواهیم که تسهیلاتی را برای ترمیم این اتوبوس ها بدهد. همچنین رانندگان اتوبوس های فرسوده نیز باید بدانند که پلیس برای حفظ کنف و کنف شهروندان با قاطعیت با این موارد اصابت می کند. هیچ پایانه مسافربری نیز اجازه فعالیت به اتوبوس های فرسوده را نمی دهد و اکثر این اتوبوس ها بوسیله لباس بین راهی و تو جاده های فرعی مسافر سوار می کنند.

وی با بیان اینکه امسال پلیس راهور بخاطر کاهش ۲۰۰۰ نفری جان باختگان حوادث رانندگی برنامه ریزی کرده است، گفت: در همین راستا همچنین با تخلفات حادثه ساز تلاقی خواهیم کرد و نظارت های پلیس نیز افزایش خواهد داشت. همچنین از حجم های بازرسان نامحسوس نیز بیشتر استعمال خواهیم کرد.

هادیانفر درون خصوص صدور پیامک تخلفات رانندگی همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۵۳۰ هزاره و ۲۰۰ پیامک ثبت تخلفات رانندگی صادر شده است و افرادی که معتقدند پیامک بوسیله دست شان نرسیده عمدتاً یا شماره تلفن همراهشان اشتباه است یا شماره گیرایی تغییر کرده که باید هر چه سریع تر نسبت به تغییر آن اقدام کنند.
ضابطه ای ابتکاری برای تعویض پلاک و شماره گذاری به زودی

وی از دستور کار ریزی بخاطر خلق سازوکاری متاخر تو تعویض پلاک و شماره گذاری اطلاع داد و گفت: در حال طرز اندازی سامانه ای هستیم که براساس آن هر شهروند یک پروفایل و آیدی داشته باشد و امور مربوط به پلیس هدایت و رانندگی را با مشخصه خود ادا دهد. حتی این پروفایل را می قابلیت برای شهود کلیه خدمات ناجا نیز فراگیر داد و دیگر تو آن نیازی بوسیله دریافت کارت ملی یا شماره ملی و… محو. آمارهای باورنکردنی از موتورسیکلت ها

هادیانفر تو تک ساماندهی موتورسیکلت ها نیز گفت: ساماندهی موتورسیکلت ها حتماً داخل دست عمل است و پروگرام های جدیدی همچنین بخاطر آن پیش بینی کرده ایم. تو حال مجهز بسیار از ۱۱ میلیون دستگاه موتورسیکلت داریم که ۹ میلیون مایه آن درمانده است. همچنین تنها حدود چهار میلیون دستگاه موتورسیکلت پلاک دارند. بسیاری از موتورسیکلت ها تو گذشته پلاک شان را به اسم کارخانه شهود کرده اند و متعهد شده بودند که پس از خرید، پلاک را به اشتهار خود تغییر دهند که بسیاری این رفتار را عمل نداده اند. تو همین راستا همچنین برای ثبت پلاک موتورسیکلت ها نیز برنامه هایی داریم.

وی افزودن کرد: نیز از ۱۱ میلیون موتورسیکلت نیز عزب حدود چهار میلیون گواهی نامه مربوط بوسیله موتورسیکلت داریم که به زودی در این خصوص نیز تصمیمات جدیدی خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه درون سال های قبل به وانت بارها دستور ورود به محدوده طرح ترافیک و هسته مرکزی شهر داده نشده بود، گفت: به همین دلیل موتورسیکلت ها عملاً در بسیاری از مناطق مرکزی بخانه برگشتن بوسیله وانت بار تبدیل شدند. ما پیشنهاد دادیم که وانت بارهایی که پلاک سفید دارند در صورتی که دارای شرایط لازم بوده و فرسوده نبودند پلاک اشتراکی ستاندن کنند تا بتوانند بااطلاع محدوده مرکزی شهر و طرح ترافیک شوند که این موضوع همچنین در دست معاینه است.

هادیان فر با بیان اینکه پلیس به پشت هوشمند سازی و استفاده از رویه های نوین است، گفت: به زودی بوسیله جای جرثقیل ها که بی آرامی خساراتی را بوسیله خودرو مقدور بود ملتفت نرم و هم به محل درآمدزایی بخاطر فداکار از پارکینگ ها و جرثقیل ها تحول شده بود، حذف شده و از قفل چرخ بوسیله جای حمل با جرثقیل استفاده می شود که امیدواریم ابزارهای این اقدام مهیا شود.