فروش بلیت قطارهای رجا برای نیمه مبدا تابستان

نامه قطار به گزارش خبرگزاری نوا و رخسار به نقل از همکاری حمل و نقل ریلی رجا، بیع بلیت قطارهای رجا برای حدفاصل تاریخ های ابتدا تیر لغایت ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه بوسیله صورت اینترنتی آغاز می شود. مطابق برنامه ریزی ادا شده، آغاز خرید بلیت قطارهای این شرکت برای حدفاصل تاریخ های یاد شده از طریق دفاتر معامله بوسیله عارض حضوری ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۹ خرداد می باشد. هموطنان گرامی برای کسب معلومات بیشتر در خصوص سفر با قطارهای رجا اعم از نشانی دفاتر فروش، نرخ بلیت، موجودی بلیت و … می توانند به صورت شبانه روزی از سراسر کشور با سامانه ی رابطه با مشتریان این شرکت از طریق شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس گرفته خواه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند. عده پیامک ۵۰۰۰۱۳۹ شرکت رجا همچنین آماده اخذ نظرها، انتقادات و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و عروج با قطارهای این شریک می باشد.