ویزای اربعین حذف شد

بوسیله گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری دستیار امنیتی و انتظامی وزیر کشور دوشنبه ۱۷ تیر ماه با محمد بدر ناصر کمک امنیتی وزیر سرزمین عراق دیدار کرد.

درون فرجام این میتینگ توافقی دوجانبه عمل شد که طبق آن برای ایام اربعین حسینی صدور گذرنامه حذف شد و زائران می توانند با داشتن برگه بیمه نامه از مرز عبور کنند.