نحوه درخواست خروج مشمولان از کشور برای اربعین

به گزارش ایسنا، سپهبد تقی مهری در این باره گفت: کلیه مشمولان غیرغایبی که تمایل به شریک شدن داخل پیاده روی معنوی اربعین حسینی(ع) را دارند، می توانند بدون پرداخت وثیقه، مجوز خروج از کشور دریافت کنند.

مهتر دایره شهریه اشتراکی نیروی انتظامی گفت: برون رفت مشمولان از سرزمین به قصد عروج زیارتی کربلای معلی برای دانش آموزان، دانشجویان، طلاب حوزه علمیه و دارندگان برگ آماده به خدمت بدون پنهانی تا ۱۰ آبان ماه سال جاری با ثبت کدملی و کد سخا از طریق حضرت خدمات الکترونیکی انتظامی به نشانی www.epolice.ir امکان پذیر است.

سردار مهری بیان کرد: دارندگان تجهیزات آماده به خدمت عاری استتار تو صورتی که تاریخچه بازگشت به کشور آنان، یک ماه قبل از تاریخچه اعزام به خدمت شان باشد، می توانند به صورت اینترنتی التماس خویشتن را ثبت کنند.

وی افزود: مشمولانی که در مهلت معرفی تعیین بلوغ وضعیت خدمتی هستند و قصد انبازی درون این سیر تکاملی معنوی را دارند، بدون نیاز بوسیله دریافت برگ آماده به خدمت، می توانند بوسیله صورت اینترنتی درخواست خروج از ناحیه خود را ثبت کنند.

وی اظهار کرد: آن دسته از مشمولان غیرغایبی که بخاطر معافیت پزشکی، کفالت و یا موارد خاص اقدام کرده اند و درخواست آنان در سامانه وظیفه عمومی در حال وارسی است، می توانند بخاطر برون رفت از ملک در این ایام، از تسهیلات فوق بهره مند شوند.

رئیس اداره مواجب عمومی نیروی انتظامی اذعان کرد: مشمولان واجد شرایط قانون جریمه که حداقل نیمی از مبلغ جزا را صیقل کرده و اقساط معوقه ندارند نیز می توانند در این عروج معنوی شرکت کنند.

سردار مهری اقرار کرد: دارندگان بخشودگی بلافاصله پزشکی و کفالت نیز تا یک ماه قبل از اتمام معافیت موقت می توانند بخاطر خروج از کشور رفتار کنند.