سیر ۳ میلیون زائر ایرانی بوسیله عتبات عالیات از ابتدای محرم

به گزارش ایسنا، سردار ایوب سلیمانی در رسم معارفه جانشین جدید رییس راه اندازی وظیفه عمومی ناجا که صبح یکشنبه در موسسه مواجب اشتراکی ناجا برگزار شد، گفت: در مجموع از ابتدای ماه محرم تا کنون بالغ کنار سه میلیون زائر بوسیله عراقرفته اند که از این تعداد حدود یک میلیون نفر بوسیله کشور بازگشته و دو میلیون ایرانی نیز هنوز در این قلمرو هستند.

ولیعهد فرمانده ناجا تکثیر کرد: طبق پیش بینی های ما شمار زائران به چهار میلیون نفر نیز خواهد رسید که افزایشی دو برابری نسبت به قبل را نشان می دهد.