آغاز زکام برف در جاده کرج – چالوس

ایرنا نوشت: سرهنگ رضا گودرزی افزود: ریزش برف سنگین از محدوده دیزین تا کندوان در جاده کرج – چالوس را در برگرفته و داشتن غل چرخ تو این پایه اجباری است.  

باران ها در جاده کرج – چالوس مخاطره نزول عقل و رانش زمین تو این محور را افزایش داده و رانندگان باید مداقه داشته باشند.

وی افزود: به دلیل بارش بارش در معابر برون شهری اکنون محدوده پایین تر گذر محمدشهر، تهراندشت، قزلحصار و بادامک دستخوش آبگرفتگی شده که ماموران راهداری در جدیت بخاطر رفع آن هستند.

سرهنگ گودرزی به رانندگان توصیه کرد که کالا ایمنی، پوشاک گرم، مواد غذایی کافی همراه داشته باشند، ضمن آن که مراعات سرعت مناسب تو جاده های شیب البرز ضروری است.