محدودیت های ترافیکی تو مسیرهای منتهی به حرم معصوم اطلاع دادن شد

به گزارش مرکز مدیریت راههای سرزمین همزمان با مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که امسال با تعطیلات جشنواره سعید فطر همزمان شده است محدودیت های ترافیکی جدیدی در فداکار اسلوب ها اعمال می شود.

گیر و انفراد در مسیرهای منتهی به حرم درگاه امام خمینی (ره)

از شایسته کردن ۱۳ تا ساعت ۲۴ روز سه گانه شنبه ۱۴ خرداد در محدوده های رمپ و لوپ جنوب بوسیله شمال پل واوان و پل وهن آباد، گیر روش های دسترسی به آزادراه تهران- قم اعمال می شود.

انسداد طولانی جنوب به شمال آزادراه تهران – قم روی پل حسن آباد و هدایت ترافیک به جانب جاده قدیم تهران- قم، شهر حسن آباد، کهریزک، بهشت زهرا و پارکینگ های تعیین شده، از روزگار ۱۳ تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه تاریخ نویس ۱۴ خرداد اجرا می شود.

مسیر غرب به شرق روی پل فرودگاه بین المللی آستان امام خمینی ( ره ) بوسیله جانب جنوب بوسیله شمال ( تهران ) و هدایت ترافیک به سمت آزادراه تهران- ساوه انجام می شود.

تردد وسایل نقلیه وزین باری شامل کامیون و تریلر از میدان الغدیر شهرستان اسلام روستا به سمت جاده واوان-کمربندی دوم تهران ممنوع و دست خط جایگزین آزادراه تهران- ساوه است.

تردد وسایل نقلیه باری شامل کامیون و تریلر از راسته امام خمینی (ره) شهرستان رباط کریم به سمت پاسبان رویه حسن آباد و پایه قدیم تهران- قم ممنوع و حروف جایگزین آزادراه تهران- ساوه است.

تردد وسایل نقلیه باری شامل کامیون و تریلر از جاده قدیم تهران – قم و به پشت ممنوع و سطر جایگزین آزادراه تهران- ساوه و گرمسار – قم است.

محدودیت تردد موتورسیکلت داخل جاده های منتهی به شمال و جاده تهران-مشهد

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۳ خرداد تا زمانه ۶ روز شنبه تاریخ دان ۱۸ خرداد از جاده های کرج – چالوس ، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و از پشت ممنوع است؛ تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

انفراد تردد در جاده کندوان

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز دوشنبه تاریخ دان ۱۳ خرداد تا ۲ بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأمورین پلیس گونه تو محل، تردد انواع وسایل نقلیه از روزگار ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد تا ۲ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴ خرداد از کرج به جانب مرزن آباد بوسیله عارض یک طرفه خواهد بود.

تردد گوناگون وسایل نقلیه از شایسته کردن ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد تا روزگار ۲ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۶ خرداد از مرزن آباد بوسیله سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه داخل محل، تردد انواع افزار نقلیه از زمانه ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۱۶ خرداد از کرج بوسیله جانب مرزن آباد به رخساره یک طرفه خواهد بود.

در صورتی که مهمانی سعید فطر پنجشنبه ۱۶ خرداد اعلام شود، فردی ها و ممنوعیت های روز چهارشنبه و پنجشنبه اعمال می شود.

تردد گوناگون وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ساعت ۲ صبح روز شنبه تاریخ نویس ۱۸ خرداد از کرج بوسیله سمت مرزن آباد ممنوع است؛ با اطلاع دادن مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

در قیافه اضافه حجم تردد و نبود گنجایش سطح راه به منظور تهی سازی وعده ترافیکی محدودیت های مقطعی از مسیر شمال بوسیله جنوب یا جنوب به شمال داخل جاده های هراز و کرج – چالوس اعمال خواهد شد.

در جاده کندوان تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از مسیر کرج به چالوس و برعکس کماکان ممنوع است.

فردی های ترافیکی جاده هراز

تردد انواع ادوات نقلیه از شایسته کردن ۱۲ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد از رودهن به جانب آمل ممنوع است؛ با اخبار مأموران پلیس وضع در محل، تردد گوناگون وسایل نقلیه از شایسته کردن ۱۴ روز جمعه مورخ ۱۷ خرداد تا ساعت ۲ صبح روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به صورت یک طرفه خواهد.

در صورت تکثیر حجم تردد و نبود گنجایش سطح راه، محدودیت یک طرفه شدن جاده هراز از پلیس راه لاریجان بوسیله جانب رودهن اعمال خواهد شد.

در جاده هراز تردد تریلرها کماکان ممنوع است نیز تردد کامیون ها و کامیونت ها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ روز دوشنبه تاریخ دان ۱۳ خرداد تا شایسته کردن ۱۸ روز شنبه تاریخ دان ۱۸ خرداد از محور هراز ممنوع است.

درون صورت افزایش ظرفیت تردد و نبود جنبه سطح راه به منظور دفع وهله ترافیکی محدودیت های مقطعی از دست خط شمال به جنوب یا جنوب بوسیله شمال درون جاده های هراز و کرج – چالوس اعمال خواهد شد.

محدودیت های ترافیکی جاده فیروزکوه در تعطیلات پیش ِرو

تردد تریلرها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از روزگار ۱۲ تا ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد از حروف جنوب به شمال در جاده فیروزکوه ممنوع است، همچنین از روزگار ۸ الی ۲۴ روز جمعه تاریخ نویس ۱۷ خرداد تردد تریلرها غیر از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از مسیر شمال بوسیله جنوب محور سفت شهر – فیروزکوه – تهران ممنوع است.

محدودیت تردد در جاده ابد رشت-قزوین و قزوین-رشت

تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از شایسته کردن ۱۲ الی ۲۴ روز دوشنبه تاریخ دان ۱۳ خرداد و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه هفته جاری در پایه قدیم رشت-قزوین و قزوین-رشت ممنوع است.

محدودیت تردد داخل جاده آستارا-اردبیل و اردبیل-آستارا

تردد تریلرها و کامیون ها جاهل از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از زمانه ۱۲ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد و همچنین از زمانه ۸ الی ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه هفته جاری در محور آستارا-اردبیل و اردبیل-آستارا ممنوع است.

انفراد تردد درون جاده ابد ساوه – همدان و برعکس

تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳ خرداد تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۶ خرداد تو محور ابد ساوه – همدان و بالعکس ممنوع است.

تردد تریلرها و کامیون ها بوسیله استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه تاریخ دان ۱۷ خرداد داخل محور فوق ممنوع است.

محدودیت تردد در جاده سلفچگان – قم (باند رفت به سمت قم)

تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از روزگار ۱۶ تا ۲۴ روز جمعه تاریخ دان ۱۷ خرداد درون جاده سلفچگان – قم ممنوع است و دست خط جایگزین آزادراه ساوه – تهران است.

انفراد تردد در جاده های مشهد-قوچان-شیروان-بجنورد-آشخانه-جنگل گلستان و از پشت

تردد تریلرها و کامیون ها بوسیله استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه هفته سیال در جاده های مشهد-قوچان-شیروان-بجنورد-آشخانه-جنگل گلستان و بالعکس ممنوع است.

ویژگی تردد در جاده های اهواز – هفتگل- باغملک – ایذه- شهرکرد و به پشت

تردد تریلرها و کامیون ها بوسیله استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از شایسته کردن ۱۲ تا ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه هفته جاری در محورهای اهواز – هفتگل- باغملک – ایذه- شهرکرد و از پشت ممنوع است، مسیر جایگزین محور اهواز- اندیمشک- خرم آباد -اصفهان – شهرکرد است.

مناطق سیلاب زده ۴۰۰ پل موقت لازم دارند | ضرر به ۱۴ هزاره کیلومتر گونه

به گزارش ایسنا، کارفرما کمال هادیانفر در حاشیه میتینگ کمیته هماهنگی طرح های ویژه ترافیکی با پیشگاه در  جمع خبرنگاران، درباره  شرایط راه های قلمرو  پس از سیلاب اخیر، اظهار کرد: برابر گزارشاتی که ما داریم به ۱۴ هزاره کیلومتر از گونه های کشور درون معلول سیل اخیر خساراتی بااطلاع شده است و لازم است که  حدود ۴۰۰ پل موقت نیز از سوی وزارت راه در این متد ها خلق شود که امیدواریم تا قبل از طرح تابستانی پلیس این پل ها ایجاد شود.

وی با رمز به خسارات بااطلاع شده به متد ها، اظهار کرد: خوشبختانه با حضرت به موقع پلیس و دیگر مایه ها خساراتی به مسافران در جاده ها واقف نشد، چرا که بسیاری از راه ها با هدف پیشگیری از وقوع وقوع مسدود شده و اطلاع رسانی به شهروندان انجام می شد.

رییس نماینده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مقدر شدن دیگری از صحبت های خویشتن به مساله افزایش تصادفات رانندگی در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها نیز اشاره کرد و یادآور شد: بدبختانه ۶۰ درصد حوادث ترافیکی در ۳۰ کیلومتری شهرها صورت داده است و یکی از دلایل آن نیز ناکافی بودن نور است که این مساله باید رفع شود.

وی ادامه داد: همچنین ۸۲ درصد از حوادث رانندگی بوسیله دلیل سرعت و سبقت جاهل مجاز صورت داده است و حاضر بودن توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی نیز جزو آن بوده است.

هادیان فر داخل مجمع کمیته هماهنگی اجرای طرح های ویژه ترافیکی که پیش از متعاقب امروز در شهرکت آزمایش برگزار شد، تقریر کرد: در نوروز امسال خوشبختانه ۲۴۷ نفر کمینه درون مقایسه با نوروز سال گذشته جان خویشتن را از دست دادند و این آمار در شرایطی قیافه داده که سفرها حدود دو درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه مصدومان حوادث رانندگی داخل ایام نوروز نیز ۱۱ درصد کاهش داشته است، گفت: امسال هدف گذاری و برنامه ریزی واقعی پاسبان راهور، کاهش شمار جانباختگان حوادث رانندگی است؛ به طوری که پروگرام ریزی کرده ایم که تا پایان امسال ۲۰۰۰ نفر یعنی قطع ۱۲ درصد از شمار کشته شدگان کاهش یابد.

وی با پیش روی اینکه پلیس بخاطر برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و طرح تابستانی آمادگی تمام دارد، گفت: امیدواریم با هماهنگی دیگر مایه ها تو این ایام نیز تماشایی کاهش حوادث و ضایعات رانندگی باشیم.

بوسیله گفته هادیان فر، توسعه انضباط ترافیکی یکی از جدی ترین برنامه های نماینده تو سال جاری است.

وی همچنین داخل حاشیه این کنفرانس با حضور در جمع خبرنگاران از هوشیار شدن آسیب بوسیله ۱۴ هزاره کیلومتر از جاده های اصلی و صوری کشور هنگام سیل اخیر خبر داد و گفت: ۴۰۰ پل اضطراری همچنین باید درون این جاده ها نصب شود که امیدواریم وزارت گونه تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی نسبت بوسیله نصب این پل های بلافاصله اقدام درنگ.

رئیس نماینده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با رمز به راه اندازی کمپینی به شهرت ۶۰-۳۰ اظهار کرد: این کمپین با شعار کاهش تصادفات رانندگی در ۳۰ کیلومتری شهرها اسلوب اندازی شده است. متأسفانه حوادث رانندگی در ۳۰ کیلومتری شهرها تو تعطیلات نوروزی نیز افزایش داشته و درون همین راستا نیز ما امیدواریم تا بتوانیم این آمار را کاهش دهیم.

پلیس: دوربین ماکتی نداریم همه واقعی اند | بازرسی های دوره ای انجام می شود

سردار محمدحسین حمیدی تو گفت وگو با مهر تو پاسخ به سوالی مبنی پیاده شدن اینکه آیا تمام دوربین های جاده ای واقعی اند یا برخی از آنها ماکت هستند، اشعار کرد: خیر ما در هیچ جاده ای دوربینی نداریم که بخواهد ماکتی (فیک) و دکوری باشد و تمامی دوربین های ما نفس ای و آنلاین است.

وی افزود: دوربین های جاده ای در لحظه، نافرمانی را برای مرکز اجراییات و پلیس راهور ارسال می کنند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا خاطرنشان کرد: تمامی مراکزی که بوسیله این دوربین ها دسترسی دارند و دوربین های جاده ای به آنها متصل هستند به صورت ۲۴ ساعته دوربین ها را رصد می بطی ء.

سردار حمیدی دنباله رحم: تمامی دوربین های جاده ای دارای کد هستند، بازرسی های دوره ای پیاده شدن روی آنها انجام می شود، مقدور است برای نفس ای برق دوربینی پیمانه شود ولی اینگونه نیست که دوربین بخواهد برای مدت زیادی آرام بماند چرا که به محض اینکه خرابی در دوربینی رصد شود، مأموران فوراً برای تعمیر آن دوربین رفتار می کنند. دوربین های جاده ای حتی شانه راه ها را هم می گیرند

وی درون پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رانندگان فکر می کنند، اگر از روی خطوط یا تقدیر شانه راه رانندگی کنند دوربین های جاده ای سرعت بالای آنها را نمی گیرد، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: دوربین های ما با فناوری رادارها داخل حال فعالیت هستند و اینکه فداکار از شانه طرز یا سرنوشت هایی از جاده حرکت می کنند و اندیشه می کنند دوربین تخلف آنها را نمی گیرد اشتباه است، ما تا اینکه می توانیم عکس تمامی این رانندگان متخلف را برای از کار افتادن حرفمان نشان دهیم.

نقص فنی پرواز شیراز – تهران را نیمه طولانی گذاشت

احسان مقاوم داخل گفت و گو با ایرنا افزود: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این باهم اتحاد کردن درون ساعت ۱۳و ۴۰ دقیقه امروز (بیست و چهارم اردیبهشت) با ۱۴۱مسافر و کادر پرواز فرودگاه شیرازرا به مقصد تهران ترک کرد که خلبان پس از دقایقی پرواز بیدار عیب متخصص در موتور عده ۲ این هواپیما می شود.

او ادامه داد: پس از این موافقت خلبان هواپیما را به سمت فرودگاه شیراز راهنمایی کرده و اقدام به فرود اضطراری می کند.

وی اعتراف داشت: در روند فرود اضطراری این هواپیما بوسیله هیچ یک از مسافران آسیبی وارد نشد و مسافران استراحت است با پروازهای بعدی بوسیله مقصد تهران اعزام شوند.

اطلاعیه هواشناسی درباره باران برف در فدایی استان ها | طی روزهای آینده از سیر تکاملی خودداری کنید

تو اطلاعیه سازمان هواشناسی ضمن اشاره بوسیله عبور متناوب سامانه های بارشی طی امروز (۳۰ فروردین) تا فردا و از بعد ازظهر یکشنبه (۱ اردیبهشت) تا سه گانه شنبه هفته آینده که باران باران و در فدایی نقاط رگبار را به همراه دارد آمده است: درون نواحی سردسیر و کوهستانی غرب و شمال مغرب  به ویژه جاده های کوهستانی البرز بارش برف، وزش دمل و درون نیمه شمالی کشور کاهش ۵ تا ۷ درجه ای گرمی پیش بینی می شود.

بر اساس اطلاعیه اداره هواشناسی از بعد ازظهر امروز (۳۰ فروردین) تا ظهر فردا (۳۱ فروردین) بارش باران و برف تو شمال آذربایجان غربی، خصیصه آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات جنوبی گیلان و از بعد ازظهر فردا رگبار بارش گاهی با وزش پف موکد تو خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی -بارش تجمعی بین ۱۰ تا ۲۵ میلی متر-  پیش بینی می شود.

همچنین درون ادامه این اطلاعیه درباره وضعیت جوی کشور از اوایل شب یکشنبه (۱ اردیبهشت) و  خلال روز دوشنبه (۲ اردیبهشت) آمده است: باران باران و برف و وزش دمل در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، دامنه های البرز درشمال استان های قزوین، البرز و تهران و بارش بارش در استان های گیلان و مازندران -بیشترین مقدار بارش تجمعی مورد میل در جنوب آذربایجان غربی و شمال غرب کردستان بین ۳۰ تا ۶۰ میلیمتر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر- خواهد بود همچنین از روز دوشنبه بوسیله تدریج با تشدید جریان های شمالی، بارش بارش در سواحل و بارش برف در ارتفاعات شمالی البرز سخت گیری می شود.

همچنین سازمان هواشناسی باهشدار به ظن اختلال داخل ترددهای جاده ای به دلیل فعالیت سامانه های بارشی در کشور تاکید کرده است که طی شب یکشنبه (شروع اردیبهشت) تا صبح سه شنبه به سبب بارش برف داخل مناطق سردسیر و کوهستانی، شمال غرب و دامنه های البرز غربی، لغزندگی، کاهش شدید دید به انگیزه مه تو جاده های کوهستانی البرز و شمال غرب پیش بینی می شود.

نیز با توجه به مقصود بارش برف و سخت گیری آن  هنگام روز دوشنبه (۲ اردیبهشت) داخل خصیصه غرب، غرب و جاده های کوهستانی البرز و  شرایط رود مخاطره آمیز محتوی مه غلیظ و احتمال باد شدید برف، به هموطنان وعظ می شود ضمن پرهیز از سفرهای غیر ضروری به مناطق شمالی و سیرت باختر کشور، با آگاهی از طرز هوای حروف و  تجلیل نکات ایمنی،  ریسک مخاطرات احتمالی را کاهش دهند.

پهلو بن این اخطاریه بارش های بهاری گاهی با تشدید بارش و رگبار باران همراه است و پیاده شدن این اساس درون این مدت حدس آبگرفتگی معابر اشتراکی به ویژه طی روز دوشنبه در مسیرهای ساحلی دریای خزر  پیش بینی می شود.  

در انتها اخطاریه سازمان هواشناسی آمده است: از روز یکشنبه (۱ اردیبهشت) تا اواخر هفته موج کاهش نسبی حرارت  بین ۵ تا ۷ منصب سلسیوس از شمال باختر تا شمال شرق قلمرو پیش بینی می شود که کاهش حرارت در استان های سیرت غرب، تهران، استان های مرکزی کشور  و سواحل دریای خزر طی صبح دوشنبه تا سه شنبه و درون شمال شرق و شرق خلال صبح سه گانه شنبه تا پنجشنبه است.

عیب متخصص پرواز شیراز – تهران را نیمه تمام گذاشت

نیکوکاری استوار درون گفت و گو با ایرنا افزود: هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این مشارکت در ساعت ۱۳و ۴۰ دقیقه امروز (بیست و چهارم اردیبهشت) با ۱۴۱مسافر و کادر پرواز فرودگاه شیرازرا به مقصد تهران ترک کرد که خلبان پس از دقایقی پرواز بااطلاع نقص فنی در سواری شماره ۲ این هواپیما می شود.

او ادامه داد: پس از این پیوستگی خلبان هواپیما را بوسیله سمت فرودگاه شیراز هدایت کرده و اقدام به فرود اضطراری می کند.

وی اقرار داشت: در جریان فرود اضطراری این هواپیما به هیچ یک از مسافران آسیبی ملتفت نشد و مسافران قرار است با پروازهای اینده به مقصد تهران اعزام شوند.

ضریب اشغال هتل ها در نوروز به ۲۱ درصد کاهش پیدا کرد

جمشید حمزه زاده در مصاحبت با خبرگزاری مهر گفته است: آخرین وضعیت ضریب اشغال هتل های ایران بوسیله تفکیک استان ها علامت می دهد که در نوروز امسال با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم. این آمار تا دهم فروردین ماه ۱۵ درصد کاهش را نشان می انصاف که تا ته پانزدهم فروردین این نمونه به ۲۱ درصد رسید. پیش دماغ جامعه هتلداران ایران اضافه ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته بود که متأسفانه با ابراز حوادث اخیر و ساری شدن سیلاب درون فدایی از استان ها این امر محقق نشد. داخل گوهر ۲۱ درصد کاهش با لحاظ ۲۵ در قرن پیش بینی افزایش، مبین کاهش ۴۶ درصدی است.

پیش از این حمزه زاده گفته حیات که امسال بوسیله دلیل سیل، مسافران هتل ها در استانی متشابه خوزستان تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

جامعه هتلداران کشور تقریباً هر سال این آمار را درون همین حدود ده تا ۱۵ درصدی اعلام می کند، حمزه زاده در آذر ماه سال ۹۷ گفته بود که با ده درصد کاهش مشتریان هتل های قلمرو از ابتدای سال تا کنون مواجه بوده ایم. درون سال ۹۶ بی قراری نسبت به سال ۹۵ همین استاندارد کاهش مسافر داشته ایم.

رئیس جامعه هتلداران کشور همچنین در سال ۹۴ از کاهش ۱۵ درصدی ضریب اشغال هتل ها نسبت بوسیله سال ۹۳ اطلاع داده بود.